Kombinovaný Ag test na chrípku A+B a COVID-19 je in vitro imunochroma-tografícky test na kvalitatívnu a diferenciálnu detekciu nukleokapsidového proteínového antigénu chrípky A (vrátane podtypu H1N1), chrípky B resp. SARS-CoV-2 vo vzorkách výteru z nosohltanu. Je určený ako pomôcka pri rýchlej diagnostike infekcií chrípkou A, chrípkou B resp. SARS-CoV-2. Tento test poskytuje len orientačný výsledok. Preto sa každá reakčná vzorka s kombinovaným Ag testom na chrípku A+B a COVID-19 Ag musí potvrdiť alternatívnymi testovacími metódami a klinickými nálezmi.

• výsledok za 10 – 15 minút
• všetko potrebné v balení
• vysoká spoľahlivosť výsledku

Príprava vzorky

Na stiahnutie: